foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Wkrótce otwarcie nowoczesnej pracowni ekologiczno-przyrodniczej w naszej szkole….

W ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego, został zrealizowany w naszej szkole program pod nazwą ,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej- czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Program został 80 % sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wysokość dofinansowania wyniosła 24.000 zł. Pozostałą część pochodziła z budżetu gminy Strawczyn.logo200x200

Nadrzędnym celem programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej  prowadzonej w szkole podstawowej.

Udział w programie umożliwił zakup pomocy dydaktycznych i profesjonalne wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej na potrzeby dydaktyki nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych , chemiczno-fizycznych , geologicznych. Ponadto  w ramach tego programu przeszkolono nauczycieli w zakresie wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej odbędzie się 24.09.2018r.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.