foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

inne080inne080inne080  KWESTA  

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Henryk Sienkiewicz urodził się w Woli Okrzejskiej i tam przeżył swoje pierwsze lata życia. W 1900 r. społeczeństwo polskie obdarowało go dworkiem w Oblęgorku i od tego czasu mocno związany jest z naszą ziemią. A jego słowa: „Oblęgorek oczarował mnie zupełnie. Mało jest w Królestwie wiosek tak pięknie położonych” są dowodem miłości do świętokrzyskiej ziemi.

 

Obecnie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej ma okazję wykupić od prywatnych posiadaczy pamiątki po patronie naszej szkoły - Henryku Sienkiewiczu. Są to rękopisy listów, reporterskich relacji pisarza, które powstały po odbyciu jednej  z najważniejszych podróży pisarza, wyjazdu do Afryki. Muzeum stara się wykupić 2 laski Henryka Sienkiewicza, parasol jego żony - Marii Babskiej, rzeźbę z kości słoniowej ofiarowaną Sienkiewiczowi przez tajemniczego darczyńcę podpisanego „Michał Wołodyjowski". Wachlarz z autografami Henryka Sienkiewicza i Ignacego Paderewskiego, rysunkami Juliana Fałata i Stanisława Witkiewicza to kolejne przedmioty, które warto ocalić od wywiezienia za granicę. Dodatkowo album fotograficzny zawierający kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających pisarza i osoby z jego najbliższego kręgu rodzinnego, 2 szkice wykonane ręką Henryka Sienkiewicza oraz 20 książek z biblioteki pisarza.

Każdy z tych przedmiotów jest rzadkim i ciekawym obiektem kolekcjonerskim. Obecnie te rzeczy pozostają w rękach prywatnych. Koszt ich zakupu, m.in. od prywatnego kolekcjonera z Genewy, jest bardzo wysoki. Do tej pory Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zebrało 40 tys., a złotych potrzebnych jest o wiele więcej. Dlatego każdy może się przyłączyć do akcji i wesprzeć dowolnym datkiem zakup tak wyjątkowych okazów. Dobrowolne kwoty można wpłacać do sekretariatu w naszej szkole bądź 25 maja br. bezpośrednio do puszki.

Uczniowie klasy V

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Oblęgorku

PS

W 2016r. byliśmy na szkolnej wycieczce w Woli Okrzejskiej, chodziliśmy po ziemi, z której wyrósł nasz patron. Wiemy, że warto wesprzeć Muzeum, w którym panuje niezwykle rodzinna atmosfera, dotknąć fortepianu, pod którym chował się mały Henryk.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.