Cel projektu

Adresaci projektu

Działania promocyjne

Rekrutacja

Biuro projektu

Plakat projektu

Ulotka projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Zaplanowane terminy warsztatów literacko – dziennikarskich realizowanych w ramach projektu „Historia w kapliczkach zapisana”

10.11.2012r.
26.11.2012r.
08.12.2012r.
05.01.2013r.
09.02.2013r.
16.03.2013r.
13.04.2013r.
11.05.2013r.
08.06.2013r.
08.07.2013r.
24.08.2013r.

Spotkanie uczestników projektu z panem Jerzym Danielem właścicielem Oficyny Wydawniczej Scriptum

   

  

Historia zapisana w kapliczkach

Kapliczki i przydrożne krzyże są swoistym świadectwem historii mieszkańców danej miejscowości. Murowane, drewniane, skrzynkowe, słupowe, stawiane na rozstajach dróg, na prywatnych posesjach, wieszane na przydrożnych drzewach, upamiętniają ważne wydarzenia, stanowią dziękczynne wota. Do dziś gromadzą społeczność lokalną podczas majówek czy w trakcie święcenia pól. Jedne pięknie przybrane i odnowione, inne zapomniane, niszczejące. Niestety, upływ czasu sprawia, że coraz częściej stają się tylko niemymi świadkami radości i tragicznych przeżyć ich fundatorów, ponieważ nikt nie pamięta, dlaczego je zbudowano. Na terenie gminy Strawczyn znajduje się kilkadziesiąt takich obiektów godnych uwiecznienia. Z inicjatywą zachowania ich historii dla potomnych wystąpiła pani Jolanta Smolarczyk, która jest autorką projektu „Historia w kapliczkach zapisana”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich otrzymał 49 940 zł dofinansowania. Projekt adresowany jest do dorosłych w wieku powyżej 50 lat i młodzieży w wieku 13-17 lat. W ramach zajęć organizowanych w okresie 01.09.2012 – 31.08.2013 uczniowie ZPO w Oblęgorku wezmą udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez p. Jarosława Skoczylasa i w warsztatach literacko-dziennikarskich odbywających się pod kierunkiem p. Marzeny Walczak – nauczycieli z ZPO w Oblęgorku.

Końcowym efektem projektu będzie wydanie albumu pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Strawczyn”, w którym znajdą się fotografie wykonane przez uczestników projektu i materiały zebrane od mieszkańców. Dlatego autorka projektu i jego uczestnicy zwracają się z gorącą prośbą do mieszkańców o podzielenie się informacjami na temat powstawania kapliczek oraz o udostępnienie archiwalnych zapisków i fotografii. Mają nadzieję, że publikacja tworzona przez mieszkańców i dla mieszkańców wzbudzi bardzo duże zainteresowanie w gminie Strawczyn.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 519302896 w godzinach popołudniowych.

10 listopada 2012 r. w ZPO w Oblęgorku miało miejsce pierwsze spotkanie uczniów biorących udział w projekcie „Historia w kapliczkach zapisana” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich... więcej
 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Historia w kapliczkach zapisana"

Projekt jest realizowany od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.


Adresatami są:

- uczniowie w wieku13-17lat

- dorośli w wieku powyżej 50 lat

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
 

Zapytania ofertowe

Główny cel projektu:

zwiększenie wiedzy na temat środowiska lokalnego poprzez udział w warsztatach fotograficznych i warsztatach literacko-dziennikarskich

Wartość projektu:
49 940,00 zł

W ramach promocji projektu historia w kapliczkach zapisana zostały podjęte następujące działania promocyjne m.in.:

- stworzenie strony internetowej projektu i umieszczone logo projektu na stronach ZPO

w Oblęgorku i Urzędu Gminy w Strawczynie,

- opublikowanie artykułu prasowego w "Ziemi Strawczyńskiej",

- przygotowanie i kolportaż ulotek informacyjnych,

- wykonanie plakatów promocyjnych i informacyjnych

Proces rekrutacji rozpoczął się we wrześniu 2012r.

Miał on miał charakter ciągły aż do wyczerpania miejsc.
W przypadku zrekrutowania wszystkich uczestników, pozostałe osoby chętne zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ostatnim tygodniu września 2012r. na stronie internetowej projektu.
 

Biuro projektu
Zespół Placówek Oświatowych
w Oblęgorku
ul. Gimnazjalna 15
tel. 519 302 896