foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

„Moje wymarzone miejsce pracy” - warsztaty


11 stycznia 2012 roku w budynku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbyły się warsztaty w ramach projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”.... więcej

Poznajemy pracę w kwiaciarni


Dnia 22 XII 2011r. odbyła się wycieczka do pobliskiej kwiaciarni w Oblęgorku. Klasy I "a" i  I "b" szkoły podstawowej zapoznały się z pracą kwiaciarki. Pani Machala z wielkim zaangażowaniem pokazała uczniom, w jaki sposób wykonuje świąteczne stroiki. Bardzo chętnie opowiadała na pytania, które zadawali uczniowie. Pierwszoklasiści byli bardzo zadowoleni, iż mogli zapoznać się z pracą florystki. Opiekę nad grupą sprawowały panie Alicja Jas i Jadwiga Mróz.

 Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Alicja Jas

Projekt OTK - grudzień 2012 r.


Realizacja projektu OTK w grudniu 2011 r. zakładała wykonanie gazetki informującej o ofercie edukacyjnej kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Odpowiedzialnymi za jej wykonanie byli uczniowie klasy IIIb gimnazjum. Realizacji zadania podjęły się uczennice: Joanna Fijoł, Nina Borkowska oraz Anna Karolina Zapała.

Początkowym etapem pracy było spotkanie z koordynatorem p. K. Ciołak, podczas którego zostały określone podstawowe idee i założenia projektu. Kolejny etap to szczegółowe omówienie informacji, które miały się pojawić na gazetce oraz technika jej wykonania. Uczennice w trakcie realizacji wykazały się ogromnym zaangażowaniem oraz inwencją twórczą. Efekt ich pracy można podziwiać na korytarzu gimnazjalnym koło sali językowej.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Ciołak

Projekt „Moje wymarzone miejsce pracy”


Szkoła przystąpiła do projektu „Moje wymarzone miejsce pracy” organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  Do projektu zgłosiły się cztery trzyosobowe zespoły.

Opiekę nad zespołami sprawują p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn i p. Agata Bożęcka.

28 listopada 2011r. odbyła się pierwsza Konferencja dla liderów zespołów i nauczycieli „W drodze do wymarzonego zawodu”. Konferencję uroczyście rozpoczęła p. Alicja Stradomska w-ce dyrektor ŚCDN-u. Jako pierwsza wystąpiła p. dr Edyta Kowalczyk ze swoją prezentacją zatytułowaną „W drodze do wymarzonego miejsca pracy”. Następnie głos zabrała p. Katarzyna Łazarska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, która przybliżyła młodzieży temat „Młodzież na rynku pracy”. Na zakończenie koordynator projektu, p. Krystyna Grudzińska, zapoznała uczniów z wymaganiami i dokumentacją prac, które uczniowie mają wykonać.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

Konkursy plastyczne


a1 smallW dniach 07.XI-10.XI.2011r. został ogłoszony konkurs plastyczny na temat „Zawody w mojej rodzinie” w kl. I-III SP. Prace zostały wykonane przez dzieci samodzielnie – techniką dowolną. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem wykonali konkursowe prace.  

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Alicja Jas

Zainteresowani uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wykonali prace plastyczne pod hasłem: „Kim zostanę w przyszłości?”. Zanim przystąpili do pracy, akcja została poprzedzona pogawędką na temat zawodów, jakie chcieliby wykonywać w dorosłym życiu, by być w pełni usatysfakcjonowanym człowiekiem, mogącym rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wykonanie samodzielnych prac przy zastosowaniu różnorodnych technik miało również na celu pogłębienie wrażliwości na estetykę i rozwinięcie wyobraźni twórczej u dzieci.

Za trud włożony w wykonanie najlepszych prac plastycznych uczniowie otrzymają dyplomy. Wszystkie prace będą przedstawione na wystawie szkolnej.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Agata Bożęcka

Projekt multimedialny „Etapy planowania kariery zawodowej”


Praca nad projektem multimedialnym „Etapy planowania kariery zawodowej” odbywała się wśród uczniów kl. IIa gimnazjum. Członkowie zespołu zostali podzieleni na 3-5-osobowe grupy. Praca nad tworzeniem prezentacji rozpoczęła się od spotkania organizacyjnego z koordynatorem projektu na szczeblu gimnazjalnym, tj. z p. Katarzyną Ciołak. Spotkanie to miało na celu przekazanie młodzieży ogólnej idei przedsięwzięcia i sposobów jej realizacji. Główną drogą nadzoru rezultatów pracy uczniów była korespondencja e-mailowa. Uczniowie, tworząc swoje prezentacje, wykorzystywali zasoby sieci, jak i materiały dostarczone przez koordynatora.

Redagowała: mgr Katarzyna Ciołak

 

Drugie spotkanie w ramach Projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”


12.12.2011r. odbyło się drugie spotkanie uczniów i ich opiekunów w ramach Projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”, tym razem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Uczniów powitała p. Krystyna Grudzińska – koordynator Projektu, a następnie głos zabrały: p. Magdalena Gajek – doradca zawodowy i p. Marzena Latos-Magdziarz – doradca zawodowy, psycholog. Pracownice WUP zapoznały dzieci z tematem „Świadomie czy we mgle” – czyli jak zaplanować karierę zawodową. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie aktywnie brali w nich udział i integrowali się ze swoimi rówieśnikami z różnych szkół poprzez pracę w grupach. Dzieci również rozwiązywały „Test zainteresowań”, miały możliwość zapoznania się z „teczkami o zawodach” i „przewodnikami po zawodach”. Uczniowie wzięli udział w konkursie „Zawodoznawcze kalambury”. Na koniec panie zaprezentowały film pt.: „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn i p. Agata Bożęcka.

Dyrekcja, opiekunowie oraz uczniowie ZPO w Oblęgorku dziękują wójtowi gminy Strawczyn p. Tadeuszowi Tkaczykowi za udostępnienie gminnego busa.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

Zakończenie warsztatów profilaktycznych


21.11.2011r. w naszej szkole miało miejsce zakończenie i podsumowanie warsztatów profilaktycznych, które odbywały się w październiku i listopadzie. Z przedstawieniem przyjechali do nas klubowicze z Osiedlowych Klubów „Wolna Strefa” w Kielcach działających przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”. Młodzież zaprezentowała etiudy na temat uzależnienia od alkoholu i AIDS – do których sami napisali scenariusz pod okiem swoich opiekunów.

Przedstawienie obejrzeli uczniowie kl. VI SP i I-III G. Uczniowie z zaciekawieniem i uwagą oglądali występ młodzieży. Został on nagrodzony gromkimi brawami i bardzo pozytywnie przyjęty przez uczniów naszej szkoły.

Za przybycie „klubowiczom” serdecznie dziękujemy.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.