foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt multimedialny „Etapy planowania kariery zawodowej”


Praca nad projektem multimedialnym „Etapy planowania kariery zawodowej” odbywała się wśród uczniów kl. IIa gimnazjum. Członkowie zespołu zostali podzieleni na 3-5-osobowe grupy. Praca nad tworzeniem prezentacji rozpoczęła się od spotkania organizacyjnego z koordynatorem projektu na szczeblu gimnazjalnym, tj. z p. Katarzyną Ciołak. Spotkanie to miało na celu przekazanie młodzieży ogólnej idei przedsięwzięcia i sposobów jej realizacji. Główną drogą nadzoru rezultatów pracy uczniów była korespondencja e-mailowa. Uczniowie, tworząc swoje prezentacje, wykorzystywali zasoby sieci, jak i materiały dostarczone przez koordynatora.

Redagowała: mgr Katarzyna Ciołak

 

Drugie spotkanie w ramach Projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”


12.12.2011r. odbyło się drugie spotkanie uczniów i ich opiekunów w ramach Projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”, tym razem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Uczniów powitała p. Krystyna Grudzińska – koordynator Projektu, a następnie głos zabrały: p. Magdalena Gajek – doradca zawodowy i p. Marzena Latos-Magdziarz – doradca zawodowy, psycholog. Pracownice WUP zapoznały dzieci z tematem „Świadomie czy we mgle” – czyli jak zaplanować karierę zawodową. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie aktywnie brali w nich udział i integrowali się ze swoimi rówieśnikami z różnych szkół poprzez pracę w grupach. Dzieci również rozwiązywały „Test zainteresowań”, miały możliwość zapoznania się z „teczkami o zawodach” i „przewodnikami po zawodach”. Uczniowie wzięli udział w konkursie „Zawodoznawcze kalambury”. Na koniec panie zaprezentowały film pt.: „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Katarzyna Malaga-Węgrzyn i p. Agata Bożęcka.

Dyrekcja, opiekunowie oraz uczniowie ZPO w Oblęgorku dziękują wójtowi gminy Strawczyn p. Tadeuszowi Tkaczykowi za udostępnienie gminnego busa.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

Zakończenie warsztatów profilaktycznych


21.11.2011r. w naszej szkole miało miejsce zakończenie i podsumowanie warsztatów profilaktycznych, które odbywały się w październiku i listopadzie. Z przedstawieniem przyjechali do nas klubowicze z Osiedlowych Klubów „Wolna Strefa” w Kielcach działających przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”. Młodzież zaprezentowała etiudy na temat uzależnienia od alkoholu i AIDS – do których sami napisali scenariusz pod okiem swoich opiekunów.

Przedstawienie obejrzeli uczniowie kl. VI SP i I-III G. Uczniowie z zaciekawieniem i uwagą oglądali występ młodzieży. Został on nagrodzony gromkimi brawami i bardzo pozytywnie przyjęty przez uczniów naszej szkoły.

Za przybycie „klubowiczom” serdecznie dziękujemy.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

„Otwarta Twoja Kariera"


W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Otwarta Twoja Kariera" OTK dzieci z oddziału przedszkolnego poznały pracę kowala w czasie wycieczek tematycznych do kuźni, które odbyły się w dniach 3 i 4 listopada 2011 roku. Kuźnia jest bardzo starym obiektem, w którym pracował ojciec pana Moćko, który także był kowalem. Praca w kuźni jest w niewielkim stopniu zmechanizowana, a wszystkie elementy kowalskie wykonywane są w tradycyjny sposób. W kuźni dzieci z uwagą obserwowały sposób wykonania podkowy zaprezentowany przez pana Stanisława Moćko. Wykonaną przez kowala podkowę dzieci otrzymały w prezencie i zawisła ona na ścianie w sali nr 5. Później uczestnicy wycieczek zwiedzili Muzeum Kowalstwa Artystycznego, w którym znajdują się artystyczne wyroby kowalskie, meble i sprzęty gospodarstwa domowego z dawnych lat. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się drewniana skrzynia, w której ukryte były … skarby. Na pamiątkę pobytu w muzeum pan Moćko każdemu dziecku przybił na ręce pamiątkową pieczątkę.

W ramach realizowanego projektu dzieci zainteresowały się pracą zawodową wykonywaną przez swoich rodziców i wykonają prace plastyczne techniką collage na temat: „Moja mama jest…” i „Mój tatuś jest…”.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Smolarczyk

Projekt „Otwarta twoja kariera”


DSC 0385 smallW dniu 02.11.2011 r. odbyły się pierwsze warsztaty z Projektu „Otwarta twoja kariera” dotyczące doradztwa zawodowego prowadzone przez konsultantów ŚCDN p. Krystynę Grudzińską i p. Edytę Kowalczyk. Tego dnia udział wzięły w warsztatach klasy III gimnazjum oraz VI i VB szkoły podstawowej. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie chętnie brali w nich aktywny udział.

Następne warsztaty dla pozostałych klas planowane są na XII.2011 r. i I.2012 r.

                                          Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Malaga-Węgrzyn

Warsztaty dla rodziców


Dnia 03.11.2011r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla rodziców prowadzone przez profilaktyka Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, panią dr Paulinę Formę. Pani doktor przekazała rodzicom niezbędne i ważne informacje na temat „Jak mądrze kochać i wychowywać dzieci” – który pozwolił lepiej zrozumieć im ich własne dzieci, uświadomił jak być wyrozumiałym, jak wspierać dziecko w trudnych chwilach.

Zainteresowanie rodziców było duże, z ciekawością słuchali przekazywanych informacji i rad specjalisty.
Pani Paulina Forma pełniła jeszcze godzinny dyżur, w trakcie którego rodzice indywidualnie korzystali z jej porad.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Katarzyna Malaga-Węgrzyn

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.