foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Drodzy Rodzice

Zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku.

Drodzy Rodzice, bezwzględnie sprawdźcie organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się  w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Musicie być pewni, że miejsce pobytu Waszego dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu, otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych:

Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl,

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl.

Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.

 Numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 , górskie numery alarmowe 985 lub 601 100 300

Warto pamiętać także o:

  • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
  • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna
    za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
  • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
    o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
  • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
  • sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi. 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.