foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres


MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA


Na południowym stoku Góry Baraniej, porośniętej niegdyś pięknymi jodłami, dębami i bukami, leży Oblęgorek oddalony 18 kilometrów od Kielc w kierunku zachodnim. Dnia 18 lipca 1900 roku Akt notarialny o nabyciu Oblęgorka od rejenta Mieczysława Halika za kwotę 51249 rubli 59 kopiejek podpisali w Kielcach reprezentujący Komitet Jubileuszowy radca Tadeusz  Kowalski i ksiądz Zygmunt Chełmicki. Z kwoty jubileuszowej, która doszła do 70 tysięcy, przebudowano też istniejący dom, zakupiono 60 sztuk bydła, 6 koni, maszyn i narzędzia rolnicze. Wkrótce po nabyciu majątku rozpoczęto budowę rezydencji pisarza. Miał to być jednopiętrowy pałacyk przylegający do budynku zwanego Halikówką i domku myśliwskiego Tarłów. Zaprojektował go bezinteresownie architekt warszawski Hugo Kuder, znany z przebudowy katedry ś. Jana w Warszawie.

Projekt sporządzono zgodnie z gustem epoki. Wygląd domu dobrze charakteryzuje „Gazeta Kielecka” z 1900 roku: Elewacja pałacu(...)jest ozdobną i wdzięcznych form. Z jednej strony frontu wysoka baszta okrągłą ,dziesięć łokci wyższa od ściany szczytowej, u wierzchu ścięta  i zakończona kamienną balustradą; z drugiej dwie smukłe wieżyczki zakończone strzałami.


palac

Wkrótce po nabyciu majątku rozpoczęto budowlę rezydencji pisarza. Miał to być jednopiętrowy pałacyk przylegający do budynku zwanego Halikówką i domku myśliwskiego Tarłów. Zaprojektował go bezinteresownie architekt warszawski Hugo Kuder, znany z przebudowy katedry św. Jana w Warszawie. Projekt sporządzono zgodnie z gustem epoki. Wygląd domu dobrze charakteryzuje „Gazeta Kielecka” z 1900 roku: Elewacja pałacu(...) jest ozdobną i wdzięcznych form. Z jednej strony frontu wysoka baszta okrągłą ,dziesięć łokci wyższa od ściany szczytowej, u wierzchu ścięta i zakończona kamienną balustradą; z drugiej dwie smukłe wieżyczki zakończone strzałami.

 


 herb

Dla nadania pałacykowi charakteru siedziby rodowej nad wejściem głównym umieszczono wykuty w kamieniu herb Sienkiewiczów Oszyk, przedstawiający szyszak, łabędzia, łuk z trzema strzałami kotwicę: ponad to na szczycie budynku ustawiono kamienną postać husarza z charakterystycznymi skrzydłami. Było to nawiązane do postaci bohaterów najsławniejszych powieści Sienkiewicza. Miejscowej ludności husarz kojarzył się z opiekuńczym aniołem.

 

 


 dwor

Przygotowując w 1900 roku dom dla pisarza nie zapomniano też o parku.

W liście do przyjaciela z 15 października Sienkiewicz donosił: Park urządza Szanior, ogrodnik  z Warszawy wyborny.

 

 

 

 


 sienk

 

 

 

 

Do Oblęgorka Sienkiewicz przybył po raz pierwszy incognito w 1900 roku. Oficjalny jego przyjazd miał miejsce w drugiej połowie maja roku następnego. Mieszkańcy ziemi kieleckiej zgotowali pisarzowi serdeczne powitanie na dworcu w Kielcach, skąd Sienkiewicz własnym powozem udał się do Oblęgorka.

 

 


 

Ostatecznie przywiezienie  rzeczy z Warszawy nastąpiło 9 czerwca 1902 roku. Do Oblęgorka pisarz przywiózł także swoje zbiory biblioteczne, które miały mu służyć pomocą w prowadzeniu dalszej pracy literackiej. Sprowadził również  dary jubileuszowe, między innymi adresy, dyplomy, dzieła sztuki oraz pamiątki ze swych licznych podróży.

  Sienkiewicz traktował Oblęgorek jako letnią rezydencję. Spędzał tu z rodziną lato, goszcząc często licznych przyjaciół zjeżdżających z różnych stron Polski i spoza kraju. Na okresy jesienno-zimowe wyjeżdżał ze wsi.

 


 

 

dyplom                                    

10 grudnia 1905 roku Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla, czyli największe wyróżnienie, jakie może otrzymać pisarz.  


 Do muzeum doprowadzi nas przepiękna Aleja Lipowa

    aleja           aleja1   

 

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.