STRONA GŁÓWNA                                         

 

WYDARZENIA

 

 
 

Obchody Roku Korczaka

Zakończenie roku szkolnego

Festyn rodzinny

Wakacyjne warsztaty chemiczne 2012

Dzień Matki

Sandomierskie laury dla naszej gimnazjalistki

Wspomnienia z Bieszczad

Maluchy na wycieczce

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

Gimnazjum w Oblęgorku na 4 miejscu w województwie!

Konstytucja 3 maja

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

„Katyń – Golgota Wschodu”

Misterium Wielkiego Tygodnia

Bezkonkurencyjna Natalia

Konkursy recytatorskie

Eliminacje Powiatowe BRD

35. Ogólnopolski Turniej BRD

Wiosna już zawitała w murach ZPO w Oblęgorku

Targi Edukacyjne

III Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Wizyta Księdza Biskupa

Mistrzowie ortografii

Rekolekcje w szkole

Tydzień Kultury Języka

Konkurs plastyczny „Portret Janusza Korczaka”

Janusz Korczak na szkolnej wystawie...

Obchody Dnia Kobiet w Gimnazjum

Wesołe walentynki

Zabawa karnawałowa dla przedszkolaków i uczniów klas I-III

Choinka klas IV - VI i I - III gimnazjum

Poczta walentynkowa

COMENIUS

Rewia Zawodów

Dzień Babci i Dziadka

Akcja Zbierania Nakrętek od Butelek PET

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Koncert kolęd

Spotkanie opłatkowe

MIKOŁAJKI

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

Zabawa Andrzejkowa

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej dla klas I - III

Nagrody zostały rozdane!

Aktorskie sukcesy naszych gimnazjalistów

„Baśnie cygańskie”

„Sesja popularnonaukowa w Oblęgorku...”

Pokochać teatr

„Święta miłości kochanej ojczyzny” Obchody Święta Niepodległości

Z wizytą w muzeum

Udział Samorządu Uczniowskiego w policyjnej akcji „Znicz 2011”

Ślubowanie pierwszych klas gimnazjum

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej

Akcja „Pierwszaki”

Dzień Chłopaka

Oblęgorskie Spotkania Sienkiewiczowskie

Wybory SU

Sprzątanie Świata 2011

Inauguracja roku szkolnego

Wybory opiekuna SU

O wyborach SU inaczej

 
 
     

stat4u

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza


Po raz XVIII w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza.

Dzień Konkursu Sienkiewiczowskiego to czas, kiedy do szkoły przybywają uczniowie z różnych stron województwa. Na tegoroczny konkurs stawiło się 11 drużyn ze szkół podstawowych. Byli to uczniowie z: Chełmiec, Czermna, Korczyna, Kostomłotów, Łopuszna, Porzecza, Promnika, Rudy Strawczyńskiej, Tuczęp, Tumlina oraz Oblęgorka. Drużyny reprezentujące gimnazja przybyły z: Bielin, Ćmińska, Jarosławic, Kostomłotów, Mąchocic Kapitulnych, Pińczowa, Tumlina, Promnika, Łosienia, a także z Oblęgorka.

Zmagania konkursowe

XVIII Konkurs składał się z 4 etapów. Pierwszy – pisemny sprawdzał znajomość biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza. W tym roku należało wykazać się bardzo szczegółową znajomością powieści „Na polu chwały”.
Największą wiedzę z tego zakresu miały Emila Szczerek ze Szkoły Podstawowej w Porzeczu oraz Julia Domagała z Gimnazjum z Tumlina.

W drugim etapie uczniowie prezentowali stroje bohaterów wiodącej powieści. Piękne przebrania oceniało jury w składzie:
• Lech Sulimierski – aktor, instruktor teatralny,
• Mirosława Trzópek- kierownik Kieleckiego Towarzystwa Naukowego,
• Agnieszka Gołębiowska – artysta plastyk,
• Artur Anyż – pracownik Fundacji „Studio TM”,
• Halina Snoch – kierownik Biblioteki Publicznej w Strawczynie.

Jury, spośród 22 reprezentantów szkół podstawowych, musiało wybrać osobę przebraną w najciekawszy strój, najlepiej oddający epokę, w której toczy się akcja „Na polu chwały”. Po burzliwych obradach zdecydowano, że w kategorii klas IV- VI najwyższą nagrodę otrzyma Weronika Kozieł z Chełmiec. Postanowiono o przyznaniu wyróżnień, które trafiły do: Mileny Walas z Korczyna, Miłosza Ludwinka z Kostomłotów, Klaudii Gutyter z Łopuszna, Julii Borkowskiej i Magdaleny Palacz z Oblęgorka. Również spośród 22 osób z klas gimnazjalnych wybrano jedną osobę, która tego dnia miała najefektowniejszy ubiór. Był to Andrzej Głuszak z Pińczowa. Jury wyróżniło w tej kategorii: Justynę Kot z Bielin, Dawida Żołowicza z Ćmińska, Agnieszkę Mróz z Łosienia, Aleksandrę Świercz z Pińczowa. Barwne stroje, bardzo ciekawe atrybuty wzbudzały podziw nie tylko komisji konkursowej, ale wszystkich zgromadzonych na widowni.

W trzecim etapie jury w składzie:
• Piotr Zawadzki – dziennikarz, instruktor teatralny,
• Halina Drogosz – emerytowany nauczyciel ZPO w Oblęgorku,
• Anna Dziewanowska – prawnuczka Henryka Sienkiewicza,
• Dorota Anyż – aktor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”
oceniało czytanie fragmentów powieści „Na polu chwały’. W tej konkurencji główne nagrody otrzymali: uczennica Szkoły Podstawowej w Tumlinie - Eliza Wesołowska oraz Wiktoria Krakowiak z Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku.

Czwarty etap, który odbywał się przed publicznością, badał znajomość treści powieści „Na polu chwały”. Uczestnicy konkursu po obejrzeniu dwóch scenek musieli udzielić odpowiedzi na dwa pytania. Scenki w wykonaniu uczniów z klasy III SP i Va wzbudziły duży podziw wśród widzów XVIII Konkursu. Pytania okazały się niezbyt trudne, ponieważ uczniowie bardzo szybko udzielali odpowiedzi.

Suma wszystkich punktów z poszczególnych etapów dała ogólny obraz przygotowania uczniów do konkursu. Po przeliczeniu punktów na najwyższym podium stanęli uczniowie ze: Szkoły Podstawowej w Korczynie. Drugie miejsce zajęła drużyna z Oblęgorka, a trzecie uczniowie z Tuczęp.

W kategorii szkół gimnazjalnych miejsce I zdobyła drużyna z Oblęgorka, II trafiło do uczniów z Tumilna, a trzecie do Gimnazjum w Łosieniu.

W tym roku, oprócz nagród rzeczowych, każda zwycięska drużyna otrzymała statuetkę.

Szacowni Goście

Uroczystość XVIII Konkursu Sienkiewiczowskiego rozpoczęła p. dyr. Henryka Cisowska, która powitała licznie przybyłych gości, byli to m.in. Maria Szydłowska – dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lidia Grzanka – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, Małgorzata Jas – kierownik Pracowni Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Alicja Stradomska – wicedyrektor ds. pedagogicznych w ŚCDN, Krzysztof Szczypiór zastępca dyrektora ŚBRR, poseł VII kadencji Sejmu – p. Marek Gos. W zastępstwie wójta Urzędu Gminy w Strawczynie przybyła p. Elżbieta Chłodnicka – sekretarz. Ponadto obecni byli: przewodniczący Rady Gminy Strawczyn p. Stanisław Zdyb oraz wiceprzewodniczący p. Tadeusz Czarnecki, p. Maciej Lewandowski – dyrektor SCKiS w Strawczynie, kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Strawczyn - p. Monika Sideł, skarbnik Urzędu Gminy Strawczyn - p. Justyna Stępień, prawnuczka pisarza p. Anna Dziewanowska, dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni, emerytowani nauczyciele a także inni zaproszeni goście.

 

W królewskich komnatach

Jak co roku, wiedza na konkursie odgrywała istotną rolę, ale żeby nie była jedyną formą spotkania młodzieży z sylwetką i twórczością Henryka Sienkiewicza, została okraszona licznymi atrakcjami.

Uczestników konkursu do sali wprowadził król Jan III Sobieski - uczeń kl. IIIa Dominik Kozieł oraz jego ukochana Marysieńka – Katarzyna Bożęcka z klasy IIa w towarzystwie szlachty. Przy dźwiękach trąbki za stołami kolejno zasiadali uczestnicy konkursu.

Wspaniały wystrój sali gimnastycznej sprawił, że wszyscy czuli się niczym w królewskiej komnacie. Scenka z udziałem uczniów klas III i II gimnazjum jeszcze mocniej utwardzała w takim przekonaniu. Król w pięknym płaszczu, smutna Marysieńka, która musiała pożegnać męża, wzbudzili wśród publiczności ogromny podziw. Szlachta schodząca ze sceny ze słowami:
„Idziemy gromić wroga
na polu chwały”
przypomniała o waleczności naszych przodków.

Uroczystość to moment, kiedy młodzież ma możliwość spotkania się z osobami zajmującymi się różnymi dziedzinami życia. W tym roku gościliśmy dziennikarza radiowego, p. Piotra Zawadzkiego, który wygłosił prelekcję na temat czytania i posługiwania się poprawną polszczyzną. Mówił, jak ważne jest poprawne wybrzmiewanie wyrazów w zdaniach. Z kolei aktorka Teatru Lalki o Aktora „Kubuś” - p. Dorota Anyż - wskazywała ćwiczenia, które mogą pomóc w poprawnym wymawianiu każdej głoski w wyrazie.

Chwilami uroczystość była pełna patosu, a działo się to za sprawą Dominika Kurczyńskiego- ucznia kl. III gimnazjum, który wcielił się w rolę Henryka Sienkiewicza. Mówił wtedy to, co niegdyś sam Sienkiewicz pisał o Oblęgorku: „Oblęgorek, oczarował mnie zupełnie. Mało jest w Królestwie wiosek tak pięknie położonych”. A dalej przypomniał: „Aż oto wzywa mnie tu mój kraj i ofiaruje mi szmat tej naszej ziemi. Ofiaruje ją dla mnie i moich dzieci”.
Radosne powitanie pisarzowi zgotowała orkiestra, która grając kilkakrotnie marsze, przypominała o zdarzeniach sprzed 110 lat. Wtedy właśnie oficjalnie Henryk Sienkiewicz przybył do naszej wsi. Wówczas witała go ludność w strojach ludowych, dlatego i na uroczystości obecne były uczennice w strojach swoich dziadów. To one rozdawały wszystkim przybyłym gościom upominki oraz służyły pomocą uczestnikom konkursu. Każdy zaproszony gość otrzymał na pamiątkę XVIII Konkursu popiersie H. Sienkiewicza. Na nim widniał napis „1902 r. – przyjazd H. Sienkiewicza do Oblęgorka”.
Pożegnalne słowa wypowiedział H. Sienkiewicz, który czuł ogromny ból, kiedy otrzymał list z Oblęgorka. Czytał w nim o zniszczeniach, mających miejsce w Oblęgorku, kiedy on sam był w Vevey. Nie wyobrażał sobie, aby jego Oblęgorek popadł w ruinę.
Kolejny uroczysty marsz domknął nasze tegoroczne spotkanie z mistrzem pióra – Henrykiem Sienkiewiczem.

Pani dyr. H. Cisowska podziękowała wszystkim nauczycielom za przygotowanie uroczystość oraz przeprowadzenie czterech etapów konkursu. Szczególne podziękowanie skierowała do p. Moniki Jas- koordynatora przedsięwzięcia, autora scenariusza. Dziękowała p. Marzenie Walczak za sprawowanie pieczy nad pracą komisji konkursowej.
Słowa podziękowania usłyszały: p. J. Ciołak – wicedyrektor szkoły za przygotowanie wspaniałego wystroju sali, p. Alicja Gos za przygotowanie tańca, Jadwiga Zapała i Jadwiga Mróz – za przygotowanie scenek z udziałem uczniów kl. III i V SP, p. Agata Kipiel za przygotowanie pamiątek dla gości oraz p. Zbigniew Wójcik, p. A. Wieczorek, p. K. Malaga- Węgrzyn, M. Masłowska, p. J. Smolarczyk, p. J. Skoczylas, p. M. Zieliński, p. B. Bujała, p. A. Gozdek.

Za objęcie patronatem i ufundowanie nagród na XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Henryka Sienkiewicza p. dyr. H. Cisowska wręczyła pamiątkowe statuetki, które otrzymali:

Świętokrzyski Kurator Oświaty - p. Małgorzata Muzoł,
Wojewoda Świętokrzyski - p. Bożentyna Pałka – Koruba,
Starosta Powiatu Kieleckiego - p. Zdzisław Wrzałka,
Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
Poseł VII kadencji Sejmu – p. Marek Gos,
Wójt Gminy Strawczyn – p. Tadeusz Tkaczyk.

Patronat medialny:

TVP Kielce oraz Polskie Radio Regionalne w Kielcach.

Fundatorzy nagród:
Pan Krzysztof Szczypiór – z-ca dyr. ds. PO KL ŚBRR,
Pan Maciej Lewandowski – dyr. SCKiS w Strawczynie,
WSiP,
Bank Spółdzielczy w Łopusznie,
Wydawnictwo MAC
oraz:
Pan Władysław Bańkowski,
Państwo Zofia i Marek Drogoszowie – wł. firmy „Drogosz”,
Pan Paweł Foks - wł. firmy P.P. H. U.,
Pan Marzena i Wiesław Gawłowie - wł. sklepów,
Pan Piotr Kubicki – prezes Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych,
Pani Danuta Milewska – wł. sklepów,
Pan Henryk Zapała – sołtys Oblęgora,
Państwo Agnieszka i Krzysztof Zapałowie – wł. F.H.P „Angelina”.

Sponsorom, fundatorom nagród serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu serdecznie dziękujemy za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości. Zwycięzcom gratulujemy.
Gorąco zapraszamy za rok już na XIX spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem w murach naszej szkoły.

O Sienkiewiczu i Oblęgorku – słowem i obrazem

W ramach XVIII Konkursu odbyły się dwa inne konkursy. Na pierwszy z nich – literacki - już od stycznia tego roku uczniowie przysyłali prace na jeden z trzech podanych tematów. Wyniki przedstawione zostały podczas uroczystości XVIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

I miejsce zajęła praca Nikoli Krupy z SP nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach.
II miejsce otrzymał list Huberta Przeździka z SP w Oblęgorku.
Na III miejsce zasłużyła praca Patrycji Janus z SP im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach.

W kategorii klas I- III gimnazjum:

I miejsce zajęła praca Justyny Kot z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach.
II miejsce otrzymał wywiad Natalii Piotrowskiej z Gimnazjum z Oblęgorka.
III miejsce należało do Katarzyny Szczepaniak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach.

Jury w tej kategorii przyznało wyróżnienia, które otrzymali:
Agnieszka Jedlińska z Gimnazjum nr 3 w Promniku,
Joanna Fijoł
z gimnazjum Oblęgorka,
Sebastian Bębacz
z Publicznego Gimnazjum w Łosieniu.

W konkursie plastycznym w kategorii szkół podstawowych I miejsce powędrowało do Justyny Stępień z ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. II miejscem została uhonorowana Sara Dziwoń z Ćmińska, a III Jakub Podstawka z SP w Korczynie.
Wśród gimnazjalistów najwyższym - I miejscem – jury nagrodziło Joannę Fijoł z Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku. II miejsce przypadło Patrycji Gołuch z Łopuszna, zaś III – Paulinie Paprot ze Starachowic.

Osoby odpowiedzialne za treść: mgr Renata Jas, mgr Marzena Walczak
 

 

Więcej zdjęć w GALERII