Szkoła Podstawowa w Oblęgorku - Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno– wychowawczych –  3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna –  23 -  31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe –  14-27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18 - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –  wychowawczych –  21 czerwca 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

a) część humanistyczna (historia, wos, język polski) – .........

b) część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka) – .........

c) język obcy nowożytny (poziom podstawowy i rozszerzony) – ..............

Plan lekcji

E-learning

e logo

Koło Filmowe

Poczytajmy razem!

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.