foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno– wychowawczych –  3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna –  23 -  31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe –  14-27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18 - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –  wychowawczych –  21 czerwca 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

a) część humanistyczna (historia, wos, język polski) – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

b) część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, matematyka) – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

c) język obcy nowożytny (poziom podstawowy i rozszerzony) – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu - 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 r.

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

10.04.2019 r.- egzamin gimnazjalisty 

11.04.2019 r. - egzamin gimnazjalisty 

12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalisty 

15.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty

16.04.2019 r.- egzamin ósmoklasisty

17.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty

2.01.2019 r.

2.05.2019 r.

E-learning

e logo

Koło Filmowe

Poczytajmy razem!

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.