foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje kolenie letnie dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2002 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szczegóły w załącznikach.

  1. Informacja o koloniach
  2. Ogłoszenie o koloniach
  3. Lista wpłat - turnus
  4. Lista uczestników
  5. Lista wpłat - transport

E-learning

e logo

Koło Filmowe

Poczytajmy razem!

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.