foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Zarządzenie  nr 1/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  w Oblęgorku z dnia  27 września 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopada 2017 r.
3 listopada 2017 r.
18 kwietnia 2018 r.- egzamin gimnazjalny
19 kwietnia 2018 r.- egzamin gimnazjalny
20 kwietnia 2018 r.- egzamin gimnazjalny
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r. 
W ustalonych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach 8.00-14.00.

E-learning

e logo

Koło Filmowe

Poczytajmy razem!

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.