foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły informuje, że 30 kwietnia 2018 r. oraz 2 i 4 maja 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla dzieci klas 0 oraz uczniów klas I-VII i gimnazjum . Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe w godzinach 7.00-16.00.

OGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły informuje, że KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - KRUS KIELCE organizuje w okresie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KASY. Szczegóły w załącznikach lub w sekretariacie szkoły.

Skan 1                        Skan 2

OGŁOSZENIE

Dnia 7.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie Klasowych Rad Rodziców

Dzień Otwarty Szkoły

Dnia 11.05.2018 r. (piątek) – spotkanie z rodzicami

Godz. 16:30 – spotkanie z wychowawcami klas 0 - III

Godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami klas IV – VII oraz II – III gimnazjum

Dyżury nauczycieli do godziny 18:00

small

OGŁOSZENIE!

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 18,19,20.04.2018 r. odbywają się egzaminy gimnazjalne . W związku z tym:
1. Klasy 0- mają zajęcia zgodnie z planem

2. Klasy I-VII oraz II gimnazjum nie mają zajęć dydaktycznych.  Dla tych uczniów szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe w godzinach 7.00- 16.00.

OGŁOSZENIE!!!!!!!

Dyrektor szkoły informuje, że do klasy 0 zostały zakwalifikowane do przyjęcia wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek. Jednocześnie przypomina, że rodzice  mają obowiązek w dniach 9-13 kwietnia 2018 r. złożyć w formie pisemnej potwierdzenie woli zapisu dziecka, dopiero wówczas zostanie ono przyjęte. Druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego (klasa 0)

OGŁOSZENIE!!!!!!

Dyrektor szkoły informuje, że w czasie ferii świątecznych w dniach 29 marca 2018 r. (czwartek) oraz 30 marca 2018 r.(piątek) w godzinach 8:00 - 14:00  szkoła zapewnia dzieciom opiekę na świetlicy szkolnej.

Praca sekretariatu w   czasie ferii świątecznych:

29 marca 2018 r. (czwartek) – nieczynny

30 marca 2018 r.(piątek) – czynny  w godzinach 8:00 - 14:00

3 kwietnia 2018 r. (wtorek) - czynny  w godzinach 8:00 - 14:00

Plan lekcji

E-learning

e logo

Koło Filmowe

Poczytajmy razem!

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.