foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie


Koncepcja pracy szkoły


 

STATUTY

Statut Gimnazjum Nr 2 (stan na dzień 14 grudnia 2015 r.)

Statut Szkoły Podstawowej (stan na dzień 14 grudnia 2015 r.)

 

Zmiany w statutach zostały zaznaczone kolorem niebieskim

 


 

PROGRAMY

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 2

Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 2

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza


 


 

REGULAMINY

Regulamin dotyczący stroju szkolnego obowiązującego w ZPO w Oblęgorku

Regulamin organizacji dyskotek

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin dowozu uczniów do szkoły

Regulamin przerw międzylekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Regulamin przyznawania tytułu Absolwenta Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku

Regulamin przyznawania tytułu Najlepszego Sportowca Roku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Regulamin stroju sportowego

Regulamin Świetlicy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia wypadku zaistniałego na terenie szkoły / poza szkołą

Protokół powypadkowy ucznia  *.doc    *.pdf

Karta zgłoszenia wypadku ucznia


 

Podstawowe informacje dotyczące Pocztu Sztandarowego

Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.