foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Andrzej Skorupski - twórca Teatru „Pegaz”

Od 5 do 9 marca 2018 roku w bibliotece szkolnej w Oblęgorku został przeprowadzony XXVI Tydzień Kultury Języka, obejmujący różne przedsięwzięcia kulturalne.

Biblioteka wielokrotnie gościła znakomitych twórców. Tym razem naszym gościem był pan Andrzej Skorupski, dyrektor Teatru „Pegaz” w Kielcach. Wizyta pana Skorupskiego miała miejsce 7 marca br. i była dla uczniów naszej szkoły możliwością do poszerzenia wiedzy z zakresu teatru i pracy aktora. Pani dyrektor Henryka Cisowska, nauczyciele i uczniowie byli pełni podziwu i uznania dla kunsztu aktorskiego Pana Dyrektora, cieszącego się społecznym uznaniem.

Usłyszeli oni o 20-letniej działalności teatru, którego pomysłodawcą i założycielem był nasz Gość. Pan Dyrektor sam pisze scenariusze i reżyseruje. Treści wystawianych sztuk poruszają problemy współczesnej młodzieży. Teatr skupia wokół siebie młodzież licealną i studentów. Pan Dyrektor zachęcał społeczność szkolną do wstąpienia w mury teatru „Pegaz”. Nabór prowadzony jest przez cały rok. Młodzi aktorzy podczas warsztatów teatralnych ćwiczą nie tylko mowę sceniczną, czy zachowanie się na scenie, ale dokonują także analizy literackiej tekstu. Pan Dyrektor podkreślił, jak ważny jest aparat mowy, którym posługujemy się przez całe życie, niezależnie od wykonywanego zawodu.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku serdecznie dziękują za przyjęcie zaproszenia. Żywimy głęboką nadzieję, że Pan Dyrektor będzie mógł zaszczycić nas jeszcze swoją obecnością.

Realizacja Tygodnia Kultury Języka obejmowała wycieczki do kieleckich bibliotek uczniów klas III Gimnazjum. Miał miejsce także Szkolny Konkurs Frazeologiczny „Licz się ze słowami” o tytuł „Mistrza Frazeologizmów” dla kl. VII i II-III Gimnazjum. Szkolny Konkurs Pięknego Czytania o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” dla klas trzecich SP. Dużo radości przyniosły Zabawy językowe w skład, których wchodziły: konkurs recytatorski, wykreślanki, krzyżówki i różne eliminacje dla klas pierwszych. Była także ciekawa wystawa prac związana z konkursem „Mój frazeologiczny lapbook”. Zakończenie Tygodnia było uwieńczone Szkolnym Konkursem Pięknego Czytania dla klas IV-VI SP oraz dla klas VII SP i dla klas II-III Gimnazjum, podczas którego gościliśmy panią Annę Dziewanowską, prawnuczkę Henryka Sienkiewicza oraz pana Łukasza Wojtczaka – zastępcę dyrektora Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

Organizatorem Tygodnia była pani Renata Parandyk. Współorganizatorami były panie: Renata Jas, Marzena Walczak, Edyta Kozieł, Agnieszka Majos, Jolanta Smolarczyk, Jolanta Wilk, Dorota Bielacha, Justyna Kusińska.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.