foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA - podsumowanie

Tydzień Kultury Języka w roku bieżącym został przeprowadzony w dniach od 07-11.03.2016 r.

Nad całością czuwała p. dyrektor Henryka Cisowska. Udział w różnorodnych wydarzeniach miała p. Renata Parandyk, nauczyciel bibliotekarz. Współorganizatorami były panie: Renata Jas, Marzena Walczak, nauczycielki języka polskiego.

Spotkanie z potomkami H. Sienkiewicza

Zwiedzamy kieleckie biblioteki

Szkolny Konkurs Krasomówczy

Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Parandyk

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.