foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Szkolny Konkurs Krasomówczy

Jedną z atrakcji Tygodnia Kultury Języka był także Szkolny Konkurs Krasomówczy w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa – kl. IV-VI i gimnazjum – kl. I-III. W roku bieżącym, stanowił on wyjątek, gdyż wypowiedź musiała być związana z utworami H. Sienkiewicza.

Wprowadzenia dokonała dyrektor szkoły, pani Henryka Cisowska, dodając wszystkim uczestnikom „otuchy” w zmaganiach z poprawnością języka polskiego.

Przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych udowadniali, że sztuka tworzenia własnych historyjek na podstawie prozy H. Sienkiewicza, nie stwarza im problemów, ale jest zabawna i rozwija myślenie. Musieli dokończyć różne zdania z jego twórczości, np. „Myślę tylko po prostu, że nauka nie powinna być tragedią dla dzieci...”. Utwory, z których zaczerpnięto zdania to: „Janko Muzykant”, „Latarnik”, „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, „Sachem”, „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżacy”, „Quo vadis”.

W zmaganiach z poprawną polszczyzną najlepszymi okazali się:

ze szkoły podstawowej: Norbert Kaleta z kl. VI – I miejsce, Weronika Błaszczyk z kl. IV – II miejsce, Jagoda Nowak z kl. IV – III miejsce oraz Oliwia Krakowiak z kl. IV – wyróżnienie;

z gimnazjum: Zofia Szczypiór z kl. III b – I miejsce, Agata Dziura z kl. II b – III miejsce, Damian Prus z kl. II b – wyróżnienie. Należy podkreślić, że Zofia Szczypiór przez okres trzech lat pobytu w gimnazjum, zawsze zajmowała najwyższą lokatę punktową, czyli I miejsce.

W pracach komisji zasiadły panie: Jadwiga Mróz, Dorota Bielacha i Edyta Kozieł, które zadecydowały o przyznanych miejscach zwycięzcom 2016 roku.

W czasie wyjątkowego Tygodnia odbył się również ciekawy konkurs o przysłowiach, przygotowany przez p. Renatę Jas dla uczniów klas IV-VI i p. Marzenę Walczak dla uczniów klas I-III gimnazjum. Powtarzane zdanie: „Przysłowie dobre na wszystko”, nie straciło na swojej aktualności i wciąż jest ponadczasowe.

Pod kierunkiem wspomnianych pań został przeprowadzony także konkurs frazeologiczny, również w dwóch kategoriach: dla uczniów klas IV-VI i młodzieży gimnazjalnej. Związki frazeologiczne zadomowione w języku polskim, wyjaśniali w kontekście literackim, językoznawczym i kulturowym uczestnicy konkursu.

Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Parandyk

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.