STRONA GŁÓWNA   WRZESIEŃ  PAŹDZIERNIK   LISTOPAD  GRUDZIEŃ  STYCZEŃ  LUTY MARZEC  KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

Uroczysta akademia z okazji Dnia Matki

Zdjęcia w GALERII

"Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty"

W ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyczno - Edukacyjnego "Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty" w środę 25 maja 2011 roku odbyło się spotkanie ze st. sierż. Justyną Janus z Komisariatu Policji w Strawczynie i panem Rafałem Wiatrowskim z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego (KRUS) - oddział regionalny w Kielcach na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych oraz bezpiecznego wypoczynku, zabawy podczas wakacji.

Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu animowanego pt. "Rodzina Porażków". Następnie goście w krótkiej pogadance przedstawili dzieciom zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie aktywnie włączyli się w tematykę spotkania i barwnie opowiadali o swoich zajęciach i zabawach z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania uczniowie klasy trzeciej zaśpiewali piosenkę pt. "Bezpiecznie do szkoły". Dzieci uczestniczące w spotkaniu przekazały swoje prace plastyczne wykonane w ramach konkursu "Bezpiecznie na wsi". Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w późniejszym terminie.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Smolarczyk

Zdjęcia w GALERII

 

Wielkie Otwarcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "OLIMPIC"

Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

22 maja 2011r. (niedziela) o godzinie 10.00 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sadzeniu drzewa w ramach międzynarodowej akcji Green Wave (Zielona Fala). Świerk został zasadzony przed wejściem do szkoły. W ramach inicjatywy Green Wave dzieci i młodzież całego świata  zachęcani są do posadzenia drzewa o godzinie 10.00 w dniu 22 maja -  Międzynarodowym Dniu Bioróżnorodności. Jest to symboliczny gest podkreślający rolę życia na Ziemi. Przesuwając się ze wschodu na zachód i obejmując kolejne strefy czasowe, inicjatywa tworzy "Zieloną Falę", symbolizującą świadomość ekologiczną i działania na rzecz ekologii. Uczestnikami przedsięwzięcia w naszej szkole byli uczniowie: Damian Gaweł, Natalia Gaweł, Bartłomiej Lis, Kamil Wilczkowski, Jakub Grątkiewicz i Hubert Lasota wraz z opiekunem p. Małgorzatą Połeć.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Małgorzata Połeć

XVII Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

Po raz XVII w ZPO w Oblęgorku odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Tegoroczna edycja weszła w skład projektu Oblęgorskie Spotkania Sienkiewiczowskie realizowanego w partnerstwie przez ZPO w Oblęgorku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Strawczyn XXI oraz Urząd Gminy Strawczyn, a współfinansowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

19 maja do szkoły przybyło 15 drużyn z terenu naszego województwa. 9 z nich stanowili uczniowie ze szkół podstawowych: Chełmiec, Czermna, Korczyna, Kostomłotów, Rudy Strawczyńskiej, Skarżyska – Kamiennej, Tuczęp, Tumlina i Oblęgorka. 6 pozostałych to młodzież gimnazjalna z: Ćmińska, Kostomłotów, Łosienia, Strawczyna, Tumlina i Oblęgorka. Ten dzień po raz pierwszy stał się Świętem Szkoły.

 Już o godzinie 9.15 rozpoczął się pierwszy etap konkursu. Uczniowie pisali test, który badał znajomość biografii i twórczości H. Sienkiewicza oraz filmu „W pustyni i w puszczy” w reż. W. Ślesickiego.

 

Zdjęcia w GALERII

Etap II polegał na ocenie strojów. Wszyscy uczestnicy tegorocznych zmagań przybyli do Oblęgorka w przebraniu bohaterów powieści „W pustyni i w puszczy”. Jury pracowało w składzie: przewodniczący p. Andrzej Kozieja - wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, p.  Agnieszka Gołębiowska- artysta, plastyk, p. Mirosława Trzópek  - kierownik Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, p. Anna Dziewanowska – członek rodziny H. Sienkiewicza, p. Agnieszka Kowalska–Lasek – kierownik  Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

          Zdaniem tegoż jury najciekawszy strój na poziomie szkoły podstawowej miała Patrycja Żak z Kostomłotów, zaś w kategorii gimnazjum - Dawid Żołowicz z Ćmińska.

Największą wiedzą na etapie szkoły podstawowej wykazały się Agnieszka Mróz z Korczyna i Wiktoria Krakowiak z gimnazjum z Oblęgorka.

Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu szkoły. Następnie p. dyrektor Henryka Cisowska serdecznie powitała zgromadzonych gości, m.in.: wójta p. T. Tkaczyka, kierownika KRUS p. Z. Banaśkiewicza, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego p. M. Gosa, szanowne jury.

Scenka, która przedstawiała głównych bohaterów Sienkiewiczowskiej powieści, wprowadziła widzów w klimat tegorocznego konkursu. Uczestnicy konkursu zasiedli pośród palm i murzyńskich namiotów.

Ostatni etap konkursowych zmagań składał się z dwóch części. Najpierw ocenie podlegała znajomość filmu z roku 1973 w reż. W. Ślesickiego. Uczniowie oglądali fragmenty tego dzieła i drużynowo udzielali odpowiedzi. W ostatnim zadaniu każdy uczestnik konkursu prezentował postać za jaką się przebrał.

Za najbardziej interesująca prezentację jury uznało w pierwszej kategorii – Piotra Bąka ze Skarżyska – Kamiennej. Spośród gimnazjów najciekawsze było wystąpienie Natalii Piotrowskiej z Oblęgorka.

Atrakcjami tegorocznego konkursu był występ zespołu tanecznego, który prowadzi p. Alicja Gos oraz scenka przedstawiająca przybycie dzieci do wioski Wa-himów, przygotowana przez p. Jadwigę Mróz z uczniami szkoły podstawowej na zajęciach koła teatralnego. Pan mgr Andrzej Kozieja - filmoznawca przedstawił ciekawostki na temat pracy nad filmem „W pustyni i w puszczy”. Nie lada wydarzeniem było spotkanie z podróżnikiem i historykiem w jednej osobie p. dr Piotrem Olszewskim, który opowiedział o wyprawie do Afryki. Swoje słowa obrazował fotosami z tej egzotycznej wyprawy.

Ponadto 15 uczniów naszej szkoły ucharakteryzowanych za Henryka Sienkiewicza recytowało fragmenty ”Listów podróży do Afryki”. Przepiękna recytacja dwóch uczennic naszego gimnazjum: Karoliny Gozdek i Marii Zapały, przebranych za dwa duchy, była zwieńczeniem obchodów Święta Szkoły.

Po zsumowaniu trzech etapów, wyniki XVII Konkursu w kategorii szkoła podstawowa przedstawiają się następująco:

I miejsce Korczyn, II miejsce Kostomłoty, III miejsce Oblęgorek.

W kategorii gimnazjum: I miejsce zdobył Oblęgorek, II Łosień, III Ćmińsk.

 Scenariusz XVII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza opracowała nauczycielka j. polskiego p. Monika Jas. Nad prawidłowym przebiegiem pracy jury czuwała p. Marzena Walczak, również nauczycielka j. polskiego. Oprawę plastyczną przygotowała nauczycielka plastyki, p. Agata Bożęcka. Pieczę nad sprzętem nagłaśniającym podczas uroczystości sprawował p. Zbigniew Wójcik.

 Patronat i fundatorzy nagród:

Świętokrzyski Kurator Oświaty – p. Małgorzata Muzoł

Starosta Powiatu Kieleckiego- p. Z. Wrzałka

Wójt Gminy Strawczyn – p. Tadeusz Tkaczyk

 TVP Kielce objęło patronat medialny.

 Sponsorami XVII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza byli:

 Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - p. M. Gos, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kierownik Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku – p. A. Kowalska - Lasek

 oraz

P. Zofia i Marek Drogoszowie,

P. Marzena i Wiesław Gawłowie,

P.. Danuta Milewska,

P. Aleksander Wolder,

P. Agnieszka i Krzysztof Zapałowie.

 

Sponsorom, fundatorom nagród serdecznie dziękujemy.

 Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu serdecznie dziękujemy za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości. Zwycięzcom gratulujemy.

Gorąco zapraszamy za rok już na XVIII spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem w murach naszej szkoły.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr M. Jas

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

W dniu 17 maja 2011 roku uczniowie klasy III szkoły podstawowej uczestniczyli w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2011. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych.
Badanie rozpoczęła wicedyrektor mgr Joanna Ciołak od odczytania listu skierowanego do uczniów przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, najpierw rozwiązywali test z języka polskiego, a po piętnastominutowej przerwie przystąpili do rozwiązywania testu z matematyki. W badaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy trzeciej.

Wychowawca klasy do 23 maja 2011 roku wprowadzi do programu WPP dane z testowania i prześle wyniki do CKE. Raport z ogólnopolskiego badania trzecioklasistów zostanie umieszczony na stronie http://trzecioklasista.cke-efs.pl/obut

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Smolarczyk

Zdjęcia w GALERII

Innowacje w Oblęgorku

Prezentacja „Innowacje w Oblęgorku” wykonana przez Karolinę Tomczyk, Anetę Jasińską i Karolinę Śliwę na zajęciach koła informatycznego „Młodzi Webmasterzy” prowadzonego w ramach projektu „Akademia Spełniania Marzeń” została wyróżniona w konkursie „Moja innowacyjna szkoła” zorganizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej i Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Uczestniczyło w nim ponad 200 uczniów gimnazjów z województwa świętokrzyskiego, którzy poprzez przygotowane prezentacje i filmy podzielili się swoimi obserwacjami na temat innowacyjnych zmian zachodzących w szkołach oraz nowatorskich metod zdobywania wiedzy.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 5 maja 2011r, podczas obrad V Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Joanna Ciołak

Konstytucja 3 maja

W dniu 5 maja odbyła się w szkole akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 maja. Przygotowali ją uczniowie klasy piątej i szóstej „b” szkoły podstawowej pod opieką p. Zbigniewa Wójcika. W przedstawieniu wzięły również udział zuchy opracowujące swój występ po kierunkiem p. Jolanty Smolarczyk. Dekorację wykonała p. Agata Bożęcka.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Zbigniew Wójcik

Zdjęcia w GALERII